Om MASK

Huvudmål

Ge barn/ungdomar och familjer möjlighet att träna utförsåkning med inriktning på att bli bättre skidåkare och tävlingsåkare.

Huvudinriktning är aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Förutsättning för verksamheten är engagerade familjer.

Verksamheten bygger på att alla arbetar ideellt och bidrar efter egna förutsättningar.

Målgrupper är medlemmar som är:

 • Aktiva åkare
 • Engagerade familjer

Ledstjärnan för klubbens verksamhet är engagemang.

MASK-andan ska präglas av:

 • Ärlighet
 • Samarbete
 • Vilja att dela med sig
 • God kamratskap
 • Respekt för varandra och våra egendomar
 • Att trivas och ha roligt!
Träning

Målet med träningsverksamheten är att alla ska utvecklas i sin skidåkning både med bredd- och tävlingsverksamhet. Träningen ska vara anpassad till klubbens medlemmar och även stödja de ungdomar som vill tävla.

Basen är breddverksamhet som är en förutsättning för att skola bra tävlingsåkare. Tävlingsinriktningen ska också ses som en förutsättning för breddverksamhetens utveckling.

En tränare i klubben ska kännetecknas av att hon/han

 • Är rättvis
 • Är snäll men låter inte alla göra som de vill
 • Föregår med gott exempel
 • Stöder ungdomarna i deras utveckling
 • Delar med sig av sitt eget kunnande till alla
 • Vill lära nytt och utvecklas i sin tränarroll
Tävling

Mål för tävlingsverksamheten är:

 • MASK ska vara professionella arrangörer av tävlingar
 • Klubben ska arrangera tävlingar utifrån de åkare som klubben har
 • Verksamheten ska ge ekonomiskt bidrag till tävlings- och träningsverksamheten
Ekebyhovsbackens skidanläggning

En väl fungerande skidanläggning är en förutsättning för att klubben ska kunna driva en bra tränings- och tävlingsverksamhet. Målet är att hålla backen öppen så mycket och så länge som möjligt med bra underlag.

Klubbens medlemmar är huvudintressenter men vi vill även bereda alla tillfälle att åka i backen i största möjliga mån.

För att utveckla klubbens verksamhet när det gäller träning och tävling och kunna erbjuda fler åkare att gästa Ekebyhovsbacken är det av stor vikt att anläggningen har

 • Professionell och välutbildad personal som arbetar enligt väl kända rutiner

 • Driftsäker och funktionell utrustning som stöder arbetet i anläggningen
 • Tillförlitligt liftsystem med tillräcklig kapacitet
 • Enkel och effektiv snöläggning med hög kapacitet i alla nerfarter
 • Ändamålsenliga och väl fungerande byggnader i gott skick

 Den främsta förutsättningen till att ha en väl fungerande skidanläggning är medlemmarnas ideella engagemang.

 

Marknadsföring/sponsring/information

Målet för marknadsföring är att trygga medlemsrekryteringen, fånga upp sponsorer och övriga intressenter. Få aktiva åkare primärt till klubben men även till anläggningen.

Målet för sponsorverksamheten är att bidra till klubbens finanser.

Målet med information är att informera medlemmarna fortlöpande om klubbens aktiviteter.

 

Samarbete med andra klubbar

Klubben ska nyttja kontakter och samarbete med andra föreningar som gynnar båda parter.

Medlemsskap och träningsavgifter
För säsongen 2017 - 2018 kostar familjemedlemskapet 750 kr

Vidare har vi olika träningsavgifter för olika grupper:
U6 1750 kr
U8 2000 kr
U10 2250 kr
U12 2500 kr
U14 3000 kr
U16 3000 kr
U14-16 Träning 2500 kr
Skidgymnasister 1500 kr
Youngriders 2000 kr
Freeriders 2500 kr
 
Gå med i vår Facebookgrupp
Skidutrustning
Sponsorer